Mesa general de negociació

 

 

 

  

  

 

 

La Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès constituïda a l'empara de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la formen CCOO, i UGT. 

 

 

COMPOSICIÓ

REUNIONS DOCUMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ

SINDICAT

Nom i cognoms

Observacions

 

EMPRESA

Ana Agüera    

EMPRESA

Valentín Gómez    

EMPRESA

Antonio Martínez    

UGT

David Mesas

Titular

UGT

Jordi Jiménez Titular

UGT

Francesc Trujillo Suplent

UGT

Xavier Martí Suplent

CCOO

Xavier Ros Titular

CCOO

Lluïsa González Suplent

CCOO

Josep Villarrazo

Suplent

 

CCOO

Joaquim Fuertes

Suplent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS

DATA

ORDRE DEL DIA

ACTA

08 de novembre de 2010

Pressupost de l'Ajuntament per al 2011: Convocatòria - Modificació convocatòria - Memòria pressupostaria 2011

Plantilla 2011 - Pressupost 2011 - Relació de Llocs de Treball 2011

ACTA
21 de setembre de 2010
12 de juliol de 2010
22 de juny de 2010
03 de juny de 2010
15 de maig de 2010
23 de març de 2010
16 de març de 2010
01 de març de 2010
25 de febrer de 2010
18 de febrer de 2010
28 de gener de 2010
any 2010
22 de desembre de 2009
17 de novembre de 2009 ACTA
13 de novembre de 2009 ACTA
22 de juny de 2009 ACTA
21 de maig de 2009
22 d'abril de 2009 ACTA
13 de febrer de 2009 ACTA
04 de febrer de 2009 ACTA
03 de febrer de 2009 ACTA
14 de gener de 2009 ACTA
any 2009
27 de novembre de 2008
05 de novembre de 2008 ACTA
25 de juliol de 2008 ACTA
08 de juliol de 2008 ACTA
20 de maig de 2008
30 d'abril de 2008
17 d'abril de 2008
13 de març de 2008
19 de febrer de 2008
18 de gener de 2008 1. Acord de retribucions 2008.

2. Modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball 1/2008

3. Reglament de segona activitat

ACTA
any 2008
30 de novembre de 2007
04 d'octubre de 2007 ACTA
20 de juliol de 2007
16 de juliol de 2007
09 de juliol de 2007
any 2007
24 de novembre de 2006 ACTA
10 de novembre de 2006
26 d'octubre de 2006 Punts de personal del Ple de l'Ajuntament del dia 6 de novembre on s'aprovarà el Pressupost municipal per l'any 2007  ACTA
04 d'octubre de 2006
05 de setembre de 2006
24 de juliol de 2006
14 de juliol de 2006
30 de març de 2006 1. Constitució de la Mesa de "Catàleg" + informació
28 de març de 2006 1. Constitució de la Ponència per a la negociació dels reglaments d'Accés, provisió, promoció i carrera professional; Segona activitat i Manual de Seguretat i Presència. + informació  
21 de març de 2006 1. Modificació 3/2006 de la plantilla i/o relació de llocs de treball, que consisteix en :

- Amortitzar una plaça laboral i lloc de treball de Tècnic mig, Tècnic de via pública, i crear un altre d'igual a la plantilla i relació de llocs de treball de funcionari, amb efectes de 8 d'abril de 2006.

- Amortitzar el lloc de treball de Cap d'Oficina d'arquitectura i crear un lloc de treball d'Arquitecte.

2. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació 2006

3. Bases de processos de selecció: policia, ......

 
21 de febrer de 2006 1. Continuació ordre del dia de 21 de febrer de 2006
20 de febrer de 2006

1. Proposta de modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball núm. 2/2006

2. Aprovació bases convocatòria interinament d'una plaça de col·laborador en dinamització a mitja jornada i concurs intern per cobrir interinament una plaça de col·laborador en dinamització.

3. Altres

 
23 de gener de 2006 1. Proposta de modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball núm. 1/2006  ACTA
20 de gener de 2006 1. Dotació i aplicació d'un fons econòmic per impulsar mesures de classificació professional i promoure polítiques de modernització i racionalització a l'Ajuntament (Disposició addicional 3a de l'Acord de condicions i del Conveni Col·lectiu)

2. Informació sobre la modificació de l'organigrama municipal

3. Altres

 ACTA
any 2006
21 de novembre de 2005

1. Pressupost 2006

2. Plantilla i relació de llocs de treball, per l'any 2006. Fitxes descriptives i modificacions

3. Relació de llocs tipus actualitzada

4. Bases per cobrir un lloc de treball d'Auxiliar administratiu/va d'Atenció al Contribuent i Recaptació

 ACTA
25 d'octubre de 2005 1. Proposta e modificació de la Relació d llocs de treball 6/2005  ACTA
14 de juliol de 2005 1. Temes relacionats amb el personal que han d'anar a Ple del dia 20 de juliol  ACTA
13 de maig de 2005

1. Aprovar la modificació de la plantilla i la Relació de llocs de treball 4/2005

2. Aprovar les bases per a la convocatòria de concurs per a cobrir interinament una plaça de dinamitzador socio-cultural

3. Aprovar les bases per a la convocatòria de concurs per cobrir interinament una plaça de subaltern

 ACTA
19 d'abril de 2005

12 d'abril de 2005

Continuació de la reunió de 7 d'abril de 2005

Continuació de la reunió de 7 d'abril de 2005

 ACTA
07 d'abril de 2005 1. Aprovar l'oferta pública de 2005

2. Aprovar les bases per cobrir 3 places d'agent i 1 de caporal de la policia municipal

 ACTA
15 de març de 2005

1. Aprovar les bases corresponents a l'Oferta Pública d'Ocupació 2003

2. Modificació 3/005, de la plantilla i relació de llocs de treball de l'Ajuntament

 ACTA
21 de febrer de 2005

1. Modificació 2/2005, de la plantilla i la relació de llocs de treball

2. Bases per a cobrir les places incorporades a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2003

3. Proposta d'aprovació de diverses mesures per definir, en el seu cas, atorgar, una excedència voluntària incultivada

 ACTA
24 de gener de 2005

1. Aprovació de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament per l'any 2005

2. Aprovació de la modificació 1/2005, de la relació de llocs de treball

 ACTA
any 2005
12 de novembre de 2004 1. Pressupost Municipal 2005 - Capítol I

2. Proposta de modificació horaris Centres cívics i culturals

ACTA
8 d'octubre de 2004 1. Bases per cobrir interinament, mitjançant concurs intern una plaça d'agent de recaptació executiu.

2. Modificació horària a dues persones del Centre Cívic de l'Era.

8 de juliol de 2004

1. Proposta de modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball, pel proper Ple de l'Ajuntament

2. Bases per a cobrir interinament la plaça de Cap de l'Oficina de Programació Econòmica

3. Informació sobre delegació a la Diputació de Barcelona de la recaptació dels ingressos municipals

ACTA

11 de juny de 2004 1. Aprovació de les bases de diversos processos selectius

ACTA

20 d'abril de 2004

1. Modificació 2/2004 de la plantilla i la relació de Llocs de Treball

2. Oferta Pública d'Ocupació 2004

3. Convocatòria de l'Oferta Pública del 2003

4. Bases i convocatòria de places d'agent de policia municipal

5. Altres

ACTA

30 de gener de 2004 Document per a al debat i la reflexió, lliurat per CCOO de l'Ajuntament de Mollet
20 de gener de 2004

1. Aprovar les retribucions del personal funcionari. laboral i eventual al servei de 'Ajuntament per l'any 2004

2. Aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal funcionari i eventual

ACTA

any 2004
27 de març de 2003 1. Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació any 2003

2. Aprovació bases processos selectius

ACTA
26 de juliol de 2003 1. Aprovació bases procés selectiu 2B/2002

2. Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació any 2002

3. Aprovació de bases de processos selectius derivats de l'Oferta Pública d'Ocupació 2002

ACTA
any 2003
any 2002
31 de maig de 2001 1. Aprovació de les bades processos selectius.

2. Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació any 2001

ACTA
26 de març de 2001 1. Modificació de Plantilla i Relació de Llocs de Treball ACTA
any 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS

DATA

CONTINGUT